Aplikacja do urządzeń A&D z funkcją Bluetooth Low Energy

A&D Connect Smart Bezpośredni link:   https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.aandd.andconnectwi&hl=pl   Opis:   A&D Connect Smart jest przyjazną aplikacją, która automatycznie pobiera wartości pomiarów z ciśnieniomierza UA-651BLE, wagi UC-352BLE za pomocą technologii Bluetooth Low Energy. Dzięki temu nie trzeba pamiętać o ręcznym wpisaniu wartości do dzienniczka pomiarów.   Aplikacja prezentuje wyniki w postaci listy oraz wykresów dziennych, tygodniowych […]

Przepisy już nie blokują telemedycyny

Nie ma prawnych przeszkód w udzielaniu świadczeń telemedycznych. Niedawne zmiany w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty zezwalają na orzekanie o stanie zdrowia pacjenta zarówno po jego osobistym zbadaniu, jak i za pomocą środków teleinformatycznych, bez konieczności kontaktu z lekarzem. Na ile te zmiany przyczynią się do rozwoju telemedycyny i w jakim kierunku pójdą […]

SENIT 2016 „Innowacje w elektrokardiologii i telemedycynie XXI wieku.”

W dniach  2-5 marca 2016 odbyła się w Zakopanem XXII Konferencja Szkoleniowa i XVIII Konferencja Wspólna Sekcji Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny.   Hasłem przewodnim konferencji były „Innowacje w elektrokardiologii i telemedycynie XXI wieku.”   W wystawie towarzyszącej Konferencji uczestniczyło wiele firm farmaceutycznych, produkujących urządzenia medyczne.   Firma Diagnosis w trakcie spotkania zaprezentowała nowoczesny osiągnięcia z dziedziny […]